Representación del Teatro Polski, Warszawa, Polonia, de Różewicz, 1979

Representación del Teatro Polski, Warszawa, Polonia, de Różewicz, 1979

From: CelestinaVisual.org