Ballet Shoji Kojima Flamenco 2009 y 2011

Cartel anunciador
Cartel anunciador
Cartel anunciador
Programa
Programa

Título

Ballet Shoji Kojima Flamenco 2009 y 2011

Autor

Kojima, Shoji y Javier Latorre

Fecha

2009 y 2011

Descripción

ELENCO
baile Shoji kojima
Cristian Lozano
Tamara López
Pablo Fraile
Francisco Morgado
Ángel Sánchez Fariña

Ballet Shoji Kojima Flamenco:
Chiharu Okano, Kanako Maeda, Ayumi Yanagiya
Harumitsu Seki, Tomoya Matsuda
Satoyo Kamata, Etsuko Kiuchi, Tamaki Kinoshita
Yumiko Kojima, Yoko Saito, Moegi Hata
Ayako Obayashi, Haruna Kubota, Yayoi Seki
Junko Takeuchi, Konomi Tsumori, Mitsuko Hamamoto
cante Pedro Obregón, El Londro
guitarra Chicuelo, Salva de María
violín Olvido Lanza
violoncello Lito Iglesias
percusión Pedro Manuel Navarro Grimaldi

Relación

Incorporar a su página web

Para incorporar la ficha en su página web, copie este código: